Penicillins

Amoximed 125 tablets
1

Amoximed tablets
2

Amoxtrin apricot dry syrup
3

Amoxtrin dry syrup
4

Amoxtrin grape dry syrup
5

Amoxtrin strawberry dry syrup
6

Amoxtrin vanilla dry syrup
7

Amoxtrin-y dry syrup
8

Cloxatin dry syrup
9

Dicloximed dry syrup
10

Dicloximed tablets
11

Dicloximed-f dry syrup
12