LERD SINGH PHAMACEUTICAL FACT.,LTD.

922 Sukhumvit 50, Soi Khasemsuwan,